سالن آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان

با تجهیزات کامل

آموزشگاه موسسیقی صدای مهرورزان مجهز به سالن اجرا و تمرین می باشد .

برای رزرو با شماره ۸۸۱۰۷۱۹۵ تماس حاصل فرمایید

دسترسی مناسب

در مرکز شهر

تجهیزات کامل

برای یک اجرای کامل

ظرفبت مناسب

۵۰ نفر ظرفیت

مزایای سالن

تجهیزات سالن اجرا و تمرین

درامز

درامز

درامز کامل

پیانو دیجیتال

پیانو دیجیتال

تمامی ساز ها

ویدئو پروجکشن

ویدئو پروجکشن

برای برگذاری کلاس های آموزشی

میکسر

میکسر

تجهیزات صدا برداری

صد/ هزار تومان
اجاره جهت عکاسی و فیلمبرداری
  • یک ساعت
  • استفاده از وسایل
پنجاه/ هزار تومان
اجاره جهت کلاس آموزشی
  • یک ساعت تمرین
  • فقط اعضای گروه
پنجاه/ هزار تومان
اجاره جهت تمرین
  • یک ساعت تمرین
  • فقط اعضای گروه